Guide för mätning av trappsteg

För att underlätta ditt arbete med att mäta dina trappsteg har vi tagit fram en förklarande video.
Klicka här för att se instruktionsvideon eller läs guiden för trapprenovering.


Här börjar din trapprenovering


Plansteg