Säkerhet och byggnormer

Vid nybygge finns det regler som Boverkets har satt upp och man måste följa. Oavsett om det är ett äldre hus du renoverar och kommunen inte kommer att kontrollera ditt bygge är det bra att vara vara informerad.

Svenska Boverkets byggregler, BBR, 2011 gäller följande:

  • i offentlig miljö och i miljöer där barn vistas en längre tid utan uppsikt med en våningshöjd över 3 meter gäller – räcken i trapplöp bör vara minst 900 mm.
  • räcken på balkonger bör vara minst 1100 mm.
  • ej horisontella vajer eller stänger, utan glas framför, vilket innebär risk för klättring.
  • trappor eller ramper som är högre än 500 mm ska ha ledstänger.
  • ledstången bör löpa förbi trappens början och slut med minst 300 mm.(Tillämpas vanligen inte i enfamiljshus)
  • ledstångskrok ska monteras med centrumavstånd på högst 1000 mm.
  • maxhöjd på ledstång 900 mm. För barn och äldre rekommenderas en lägre monterad ledstång.
  • vertikal öppning i räcken högst 100 mm.
  • öppning mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. Offentliga miljöer är köpcentrum, skolor, sjukhus med mera. Kontor och privata villor räknas inte som offentlig miljö.
LedstängerSäkerhetTrappräckenTrappsteg