Artiklar — Trappräcken

Säkerhet och byggnormer

Skriven av Tom Puhakka den

Vid nybygge finns det regler som Boverkets har satt upp och man måste följa. Oavsett om det är ett äldre hus du renoverar och kommunen inte kommer att kontrollera ditt bygge är det bra att vara vara informerad.Svenska Boverkets byggregler, BBR, 2011 gäller följande: i offentlig miljö och i miljöer där barn vistas en längre tid utan uppsikt med en våningshöjd över 3 meter gäller – räcken i trapplöp bör vara minst 900 mm. räcken på balkonger bör vara minst 1100 mm. ej horisontella vajer eller stänger, utan glas framför, vilket innebär risk för klättring. trappor eller ramper som är högre...

Läs mer →

Trappräcken och ledstänger för alla typer av trappor

Skriven av Joel Lager den

Med tiden kommer din trappa att bli sliten och därmed dra ned utseendet i ditt hem. Ett sätt att få liv i din trappa är att byta ledstänger och trappsteg. Du kan själv välja design för dina trappdelar så att de passar in med övrig inredning i hemmet.

Läs mer →